Të jesh shqiptar është një fatalitet, jemi qenie të prapambetura!

“Të jesh shqiptar është fatalitet, siç është edhe të jesh anglez, serb, gjerman. Është një gjë që nuk është zgjedhja jonë, siç nuk është zgjedhja jonë të jemi burra apo gra. Me pyetjen në libër kam dashur të paralajmëroj lexuesin që unë bëj një portret shqiptari”, thotë Nano, duke shtuar se ky portret ka anët e veta të mira dhe të këqija.


Per me teper hap linkun/linqet me poshte

Leave a Reply

Your email address will not be published.