KËTA EMRA FËMIJËSH JANË TË NDALUAR ME LIGJ NË SHQIPËRI

KËTA EMRA FËMIJËSH JANË TË NDALUAR ME LIGJ NË SHQIPËRI

yrat e gjendjeve civile në Shqipëri kanë përpara një udhëzim ku i njofton nëpunëset se prindërit që vijnë të regjistrojnë fëmijën e porsalindur nuk duhet të mbajë këto emra.

Ja emrat e ndaluar në Shqipëri:

Ankim, Arancata, Avash,Bretk, Berr, Burgim, Ballokume !!Për të lexuar të plotë hap linkun e rradhës- link