Njerëzit e varfur – Një tregim i mencur që ja vlenë të lexohet.

Një ditë një burrë e mori djalin e tij në zonat rurale për t’i treguar atij se si jetojnë njerëzit e varfër.Babai dhe djali kaluan një ditë dhe një natë në një fermë të një familje shumë të varfër.Kur u kthyen, babai e pyeti birin e tij, “Si ishte ky ekskursion?”“Shumë interesante!” Iu përgjigjë djali.
Për të lexuar të plotë hap linkun e rradhës- link