Sa para më shumë do t’i marrin shërbyesit civil dhe punëtorët shëndetësorë me rritjen e pagës

Qeveria e Kosovës ka aprovuar sot vendimin për rritjen e pagave, duke filluar nga 1 janar 2018 për të gjitha kategoritë e të punësuarve që marrin paga nga buxheti i Republikës së Kosovës prej 4% mbi pagën bazë.

Kjo rritje prej 4 për qind, kthyer në vlerë monetare është 30 euro për punëtorët e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës si dhe 44 euro për punëtorët shëndetësorë.Rritja aplikohet edhe në shpërblimin e anëtarëve të Akademisë..
Lexo lajmin e plotë duke klikuar në Link👇

Link