Rikthimi i “Begsave”, Rama i beson bashkëqeverisjen ish-ushtarakëve

Përpara viteve ’90, “Shkolla Ushtarake e Skenderbegasve” gëzonte reputacion të lartë dhe prej andej dilnin kuadro me një disiplinë të veçantë.Disa prej të diplomuarve në shkollën ushtarake vijuan studimet për gradat më të larta, edhe jashtë vendit kryesisht në Moskë. Konsideroheshin si pjesë elitare e shoqërisë, krenari e sistemit dhe kualifikimi i tyre lartësonte.

Hap reklamen / Vazhdo artikullin e plote