Njihuni me 10 shtetet ku tregtohen produktet shqiptare

Ashtu sikurse kryeson listën e shteteve të importuesve të produkteve agro-ushqimore në Shqipëri, Italia është edhe blerësi kryesor i produkteve shqiptare blegtorale, bujqësore dhe agro-industriale.

Rreth 8.9 miliardë lekë është llogaritur vlera e eksporteve gjatë vitit 2017 dhe në sasi, 22.5 mijë tonë produkte janë tregtuar në këtë shtet.
Hap reklamen / Vazhdo artikullin e plote