Si ta vërtetoni që matësi i energjisë nuk po ua “fut”? Këta janë hapat që duhet të ndërmerrni

Të gjithëve na ka qëlluar të habitemi nga një faturë energjie e cila ka regjistruar një vlerë dukshëm më të lartë sesa ajo që ne perceptonim se kemi konsumuar.Nëse kjo përsëritet në disa raste atëherë e keni ju në dorë të kërkoni verifikim.

Për t’i dhënë zgjidhje këtyre situatave Enti Rregullator i Energjisë..
Hap reklamen / Vazhdo artikullin e plote